måndag 31 maj 2010

Olidlig väntan!

Brevet är skickat. Vi sitter på kammaren och väntar på en reaktion från Babyland, men det är nog för mycket begärt att telefonen skall ringa och i andra ändan kvittrar en glad representant att "såklart ska ni få en ny vagn, vi vill att våra kunder skall vara glada och nöjda". Jag förväntar mig nog snarare... tystnad. Och ARN. Och en utdragen väntan på om Babyland kommer att följa ARN:s rekommendation.

Under allt arbete med att reklamera vagnen, som i familjen nu går under namnet "den där j-a sk-t vagnj-vln", har vi stött på många som köpt sina vagnar i andra hand. Frågan har då kommit upp om garanti och konsumentköplagen då gäller. Jag vet inte. Gör den det? Någon som vet?

torsdag 27 maj 2010

Att reklamera!

Hur reklamerar man då? Går man in på Babyland och säger: det är fel på min Phil and Ted eller ringer man eller ska man skicka ett brev? Jag skickar ett brev. Såhär ser det ut:
Stockholm den 27 maj 2010


Till:
Babyland AB
Att: Ingrid Hallberg
Herrestavägen 13 15
177 38 Järfälla

Kopia:
Babyland AB
Rebecka Steen, Försäljningschef
Stefan Stjernberg, Marknadsansvarig
Jägerhorns väg 6
141 75 Kungens KurvaReklamation Phil & Ted’s Vibe inköpt 080615
Efter samtal med Ingrid Hallberg per den 26 maj 2010 önskar jag reklamera och kräva omleverans av Phil & Ted’s Vibe, inköpt hos Babyland Barkaby, den 15 juni 2008, i enlighet Konsumentköplagen § 22, 1 stycket.

Saken
Efter leverans av ovan nämnda vara uppstod ”vobbel” i framhjulet och varan reklamerads hos Babyland å Karlbergsvägen i oktober 2008. Ett nytt hjul levererades, och monterades varpå ”vobbel” försvann. I januari, 2009, återkom felet vilket påtalades och åtgärdades med vad som kallades ”distans” vilken monterades på vagnen. Felet återkom dock och påtalades för Babyland Karlbergsvägen, som efter 3 månaders väntan, levererade ett nytt hjul. Detta fel har rapporterats av min sambo, Anna , som vid dessa tidpunkter hanterade ärendet.

Ovan nämnda fel har nu återkommit, vilket påtalats vid ovan nämnda samtal samt till Babyland Karlbergsvägen, och då Babyland vidtagit åtgärd vid 3 tillfällen för att avhjälpa felet, önskar jag omleverans av produkten i enlighet med Konsumentköplagens paragrafer §20 a §, §22, 1 st, §23 Reklamation. Varan har reklamerats inom rimlig tid, och vid 3 tillfällen, och felet kvarstår trots vidtagna åtgärder.

Genom att åtgärda felet har Babyland också medgivit att felet är av ursprunglig art, och därmed inbegrips i Konsumentköplagen.

För närmare information om Konsumentköplagen refereras till Förarbetet för propositionen till Konsumentköplagen med nummer 1989/90:89, sida 122-123, i vilken reklamation, antal åtgärder och reklamationstid avhandlas.

Åtgärd
Med stöd i ovanstående kräver jag omleverans av Phil & Ted’s Vibe.

Jag emotser er respons å det snaraste, och ser mig annars nödgad att ta ärendet till Allmänna Reklamationsnämnden.Stockholm som ovan,
Bilaga:
Kopia, Kvitto inköp Phil & Ted’s Vibe

För dig som skall reklamera har DN en bra artikel om hur detta kan göras på ett bra sätt.

Vad säger egentligen Konsumentköplagen?

När man nu står där med en produkt, i detta fall en Phil & Ted's Vibe, och vill reklamera är det ju ganska bra att veta vad man har för rättigheter.

När säljaren hävdar att något inte täcks av konsumentköplagen utan av garantin så gäller det att ha på fötterna och veta vad man pratar om. Ingrid Hallberg på Babyland i Barkaby sade sig vara väl insatt i både garantifrågor och konsumentköplagen, men vid närmare efterforskning visade detta sig vara fel.

Konsumentköplagen i sin helhet kan man hitta hos Riksdagen, men att läsa och tolka denna är lite knepigt och språket är lite avskräckande för de flesta. En sammanfattning och förenkling kan man då läsa hos Konsumentombudsmannen.

Konsumentköplagen säger i korthet följande beträffande fel på en vara:
 • En köpare kan alltid kräva att få varan reparerad
 • En köpare kan alltid kräva omleverans av en vara om felet inte åtgärdats och alltså kvarstår
 • En köpare kan häva köpet och kräva pengarna tillbaka om felet inte åtgärdats
Säljaren har dock rätt att i första hand erbjuda avhjälpande eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för köparen.

Men när är då en vara felaktig? Konsumentombudsmannen säger såhär:
Din vara är felaktig om:
 • den inte stämmer överens med vad du har avtalat om med säljaren. Detta kan exempelvis handla om varans art, mängd eller kvalitet.
 • bruksanvisning saknas.

Om du inte har kommit överens med säljaren om annat är varan också felaktig om:

 • den inte kan användas till det den ska användas till, som till exempel ett regnplagg som inte står emot regn.
 • den inte har de egenskaper som säljaren hänvisade till då du köpte varan.
 • den inte är förpackad på det sätt som behövs för att bevara eller skydda den.

Varan är dessutom felaktig om:

 • säljaren inte har upplyst dig om detaljer om varan som du borde ha blivit upplyst om.
 • den avviker i något annat avseende från vad du borde ha kunnat förutsätta.
 • säljaren har installerat varan och installationen är felaktig.
 • den är i sämre skick än du hade kunnat förutsätta med hänsyn till varans pris, även om den har sålts i "befintligt skick".
Man ska dock komma ihåg att för att säljaren ska vara ansvarig så skall det vara ett ursprungligt fel. Dessa skall alltid reklameras inom 6 månader, annars är det upp till köparen att bevisa att felet fanns där från början.

Jag hade lite problem med att förstå hela Konsumentköplagen, men ringde då till vår Konsumentvägledare. Behöver du få kontakt med konsumentvägledare så har Konsumentverket en utmärkt hjälp här.

Vad betyder ovanstående då för oss i våra diskussioner med Babyland?
Jo, detta betyder att vi genom att reklamera vagnen redan under 2008, och få den reparerad har fått felet erkänt som ett ursprungligt fel av Babyland.

Detta betyder också att vi har fått vår reklamationsrätt för det vobblande hjulet förlängd med 3 år från det senaste reparationstillfället. Detta var ju i augusti 2009 och alltså har vi nu rätt att reklamera vagnen till augusti 2012. Vad konsumentköplagen alltså säger är att reklamationsrätten förlängs med 3 år på det fel som åtgärdats.

Eftersom att Babyland har reparerat vagnen 3 gånger, har vi också rätt att kräva omleverans av varan. Detta då Babyland 3 gånger har försökt att avhjälpa felet, men att det trots detta kvarstår. Nu säger den uppmärksamme läsaren:
- Men, Babyland säger ju att detta kan vara ett nytt fel?
Ja, det är korrekt, men detta är irrelevant i sammanhanget då symptomen är desamma och alltså kan betecknas som samma ursprungliga fel.

För den som är väldigt intresserad av Konsumentköplagen så kan man läsa Förarbetet för propositionen till Konsumentköplagen. Denna kan rekvireras från Regeringskansliet och har nummer1989/90:89. Sidorna 122-123 avhandlar hur många gånger en vara skall repareras innan köparen ges rätt att kräva omleverans eller pengarna tillbaka.

Andra före oss?

När vi nu sitter i fast med en dyr vagn som inte fungerar som den skall så blir man såklart en smula efterklok. Är det fler än jag som har samma problem? Har problemen varit där hela tiden? Blev vi lite väl upphetsade av den snygga designen på Phil & Teds Vibe och glömde kolla nätet.

Om du går och tänker på att köpa en Vibe, kanske till och med på Babyland, så tycker jag att du skall läsa detta först.

Amazon:
Läs recensionerna under annonsen för en ny Phil & Ted's Vibe, under rubriken Customer Reviews

Youtube:
Video från någon som har problem med sin Vibe


Babyland:
Ett kapitel för sig själv visar det sig. Vi är tydligen inte ensamma om att bli illa behandlade och misstänkliggjorda vid reklamationer. Kottefamiljens blogg om när dom reklamerar spjälskydd känner vi igen.

Eller Pappi som försöker reklamer tyg till sin vagn på Babyland i Barkaby, där vi har fått samma attityd av vår kära Ingela, butikschef och "kunnig inom konsumentköplagen".

Testfakta skriver också om hur reklamationer har hanterats av Babyland.

Avslutningsvis hittade jag denna artikel hos Aftonbladet, där Ingrid Hallberg, butikschef, vägrar att byta en vagn som gått sönder i rulltrappan för en mamma. Sonen höll på att fall ur, men det hindrar inte Babyland med Ingrid Hallberg i spetsen för att väja för Konsumentköplagen

Kombinationen Phil & Ted's Vibe och Babyland känns ytterst dålig. En dålig produkt köpt från en arrogant säljare kan inte annat än ge dåliga upplevelser.

onsdag 26 maj 2010

Vad hände vid reklamationen egentligen?

Vän av ordning undrar såklart nu vad som hände vid kontakten med Babyland och hur det historiskt sett ut med vår Phil & Ted's Vibe.

Vagnen köptes den 15 juni 2008 på Babyland i Barkaby, av den enkla anledningen att det inte fanns någon på Babyland på Karlbergsvägen.
November 2008 började framhjulet vobbla och vi ringde Babyland på Karlbergsvägen. De fixade fram ett nytt hjul på två dagar, och vobblandet försvann.
I januari 2009 började vagnen vobbla igen, och vi kontaktade återigen ovanstående Babyland som lovade att ta fram en lösning. Denna gång distansen, som monterades efter ca 3 veckor, varpå vobbel försvann.
I maj 2009 var det dags igen för vobbel, men nu tog det väldigt lång tid. Nu skulle det komma ett nytt hjul som tagits fram speciellt för att eliminera vobbel. Efter en månad hade inget hänt och vi närmade oss slutet på garantitiden. De lovade dock att fixa ett och först i augusti kom hjulet.
I mars i år, 2010, började hjulet vobbla igen, och i maj gav dragkedjan upp på högersidan i den främre sitsen. Och nu börjar det roliga...

Som vanligt gick vi till Babyland på Karlbergsvägen eftersom de har hanterat alla våra klagomål. De första de säger är:
- Garantin har gått ut!
Jag försöker då poängtera att de 3 gånger har försökt att åtgärda felet, men att de kvarstår.
- Vi har ingen verkstad som kan titta på detta!
Men, invänder man då, de har ju åtgärdat fel 3 gånger och måste ju därför kunna vidta vidare åtgärder. Men, nej, det kan dom inte. Jag måste ta kontakt med den butik där vagnen är köpt.

Sagt och gjort, jag ringer till Babyland i Barkaby och får tala med Magdalena, som säger att hon bara har jobbat där ett par månader, men skall titta på ärendet efter att ha fått alla turer förklarade för sig. Hon säger dock att vagnen måste in på "analys" innan de kan fatta beslut då garantin gått ut. Det visar sig också att "analys" innebär att lämna in vagnen till dem så att deras "killar" kan titta på den. Fint, säger jag, då kommer jag imorgon så kollar ni på den?
- Nej, det går inte. Vi vet inte när de kommer.
Detta är inte acceptabelt, jag vill veta när de är där och åka därifrån så att jag har vagnen att köra runt barnen i, som jag ju köpte den för. Då ber hon att få återkomma, och lovar att göra så den 26. Det gör hon också, men utan att kunna ge besked. Hon erbjuder mig dock en service av vagnen för 50 kronor. Jag säger till henne att jag inte tänker betala något för att de ska titta på vagnen. Hon ber att få återkomma senare under dagen, vilket hon inte gör, utan jag ringer och kräver att hon kontaktar mig.

När hon ringer, så ber hon att få återkomma på fredag, dvs den 28. Det är inte godtagbart säger jag, utan jag vill prata med någon som kan fatta beslut. Magdalena lovar att någon skall ringa upp mig och säger att hon haft mycket att göra.

30 minuter senare rings jag upp av Ingrid Hallberg. Ingrid är tydligen butikschef i Barkaby, och säger sig "ha god kunskap om garantier och konsumentköplagen". När jag förklarat för henne att jag haft min vagn på reparation 3 gånger och att jag nu vill ha den åtgärdad, säger hon kallt:
- Garantin har gått ut, men har du köpt vår försäkring?
- Nej, jag fick 3 månader men förlängde den inte.
- Vad dumt. Om du hade gjort det hade vi fixat den.
- Men det gör ni inte nu?
- Nej, detta är ett garantiärende.

Jag försöker då invända att enligt konsumentköplagen så har säljaren rätt att åtgärda fel som påpekas inom rimlig tid. Detta anser jag har gjorts. 3 gånger har Babyland försökt åtgärda det vobblande hjulet, och varje gång återkommer det.

Men, nej. Detta kan vara ett nytt fel. Vagnen har ju inte vobblat sen i augusti förra året. De måste ta in den och titta på den för att se om den kan lagas eller om det beror på andra saker. Jag frågar såklart vad "andra saker" betyder att de menar att jag gjort det själv?
- Nej, nej. Men vi måste ju se att det inte är ett annat fel som gör att hjulet vobblar.
På frågan om dragkedjan som gått sönder får jag helt kalla handen. Det går helt utanför garantin. Det är något som faller inom normalt slitage. Att åtgärda det får jag själv stå för. Det kostar 1 000 kronor. Hon säger också att man inte kan få något gratis. Så går det när man vill ha något gratis... Gratis? Vad jag minns så har jag ett kvitto på strax över 10 000 för vagnen, med alla tillbehör som mjuklift, syskonsits och regnskydd.

Då rinner det helt över för mig. Jag meddelar med hög röst att jag hellre kastar vagnen än betalar Babyland 1 000 kronor för en ny sits. Om jag ska ha en ny sits så ska jag köpa den av en konkurrent. Jag säger också att jag är en väldigt missnöjd kund, och att jag aldrig, säger aldrig, ska köpa något hos Babyland igen, och att jag bittert ångrar att vi köpte en MacLaren hos dem.
- Vi har väldigt många nöjda kunder.
- Det har jag mycket svårt att tro, och finner det ömkligt att ni behandlar era kunder på detta sätt.

Kontentan av ovanstående telefonsamtal är i alla fall att vagnen måste lämnas in hos Babyland i Barkaby. Återstår dock att tala med Konsumentombudsmannen om omfattningen av konsumentköplagen kontra garanti.

Phil & Ted's Vibe är en skitvagn. Tyvärr är Babyland också ett skitföretag som inte tar allvarligt på de frågor som kunderna kommer med, och som inte på något sätt hjälper sina kunder.

Det är mitt hopp att många läser detta och inte åker på samma blåsning som vi gjorde. Om ni ska köpa en Phil & Ted's Vibe så köp den åtminstone inte hos Babyland och verkligen inte av Ingrid Hallberg i Barkaby.

Problem Phil & Ted's Vibe

När vi väntade vårt andra barn funderade vi länge på vilken vagn vi skulle ha. I och med att det bara är 1,5 år mellan dem så var det viktigt att kunna ha båda barnen i vagnen samtidigt och att den var smidig att köra i stan.

Valet föll på Phil & Ted's Vibe som vi köpte på Babyland i Barkaby i juni 2008. I början var vi väldigt nöjda med den, främst för att den var snygg, men också hyfsat smidig att köra. Inte lika smidig som en enkelvagn, men ändå acceptabel. Sen började problemen.

På väg från dagis med tom vagn upptäckte jag att framhjulet vobblade. Ju snabbare jag gick nu mer vobblade hjulet och därmed hela vagnen, och gick man snabbare än promenadtakt så vinglade hela vagnen. Detta blev värre och värre, och i november gick vi in på Babyland på Karlbergsvägen och fick då ett nytt framhjul. Problemet försvann!! Gud, vad skönt tänkte vi, men efter 1 månad så började hjulet att vobbla igen.

Åter till butiken! Nu meddelade dom att Phil & Ted kände till problemet och hade tagit fram en lösning. En liten distans skulle monteras mellan hjulet och chassit och alla problem skulle vara ur världen... Efter en månads väntan kom sagda distans (efter att vi hade ringt till Babyland 2 gånger och frågat vad som händer), och vobblandet försvann... i en månad. Denna gång väntade vi ett tag eftersom att vobblandet inte var så farligt.

I maj 2009 gick vi dock in, och då lovade man att nu skulle man minsann fixa det hela en gång för alla. Vi skulle få ett nytt hjul. En helt ny konstruktion som för _alltid_ skulle fixa problemet med vobblande framhjul. I juni gick ju garantin ut, och vi var rätt nöjda med att vi tagit upp frågan i tid. Tyvärr gick tiden och inget hände och vi ringde till Babyland, men de hade inte fått något hjul. Sen kom semester och vi var bortresta, men i augusti ringde vi igen och höjde tonen, och då dök det plötsligt upp ett nytt hjul.

Ni har säkert gissat vad som hände. Efter tre månader började framhjulet att vobbla. Först bara lite grann, men ju mer tiden led ju mer vobblade det. I maj i år (2010) vobblar det till och med när det sitter barn i vagnen om man går eller springer. Samtidigt har också en av dragkedjorna i den främre sitsen gått sönder. Den främre sitsen fälls ju genom att man drar ned dragkedjor på höger- och vänstersidan och därefter justerar vinkel på sitsen med en rem på baksidan. Nu har vänstersidans dragkedja gett upp, och därför sitter barnen lutade åt vänster hela tiden.

Då vi haft så många problem med vagnen så gick vi såklart tillbaka till Babyland på Karlbergsvägen, här i Stockholm, och påvisade felen. Hjulet vobblar fortfarande, och nu har dragkedjan gett upp. Då får vi veta att garantin har gått ut, och de kan inte göra något. De ringer också till leverantören som säger att detta ligger utanför garantin. Vidare säger Babyland att jag borde ha dokumenterat alla reparationer på ett korrekt sätt så att jag kan visa dem vad som skett. Nu erbjuder de sig att titta på vagnen mot en avgift på SEK 50. Om jag åker ut till Barkaby. En avgift? För ett fel som påtalats flera gånger?

Enligt konsumentköplagen har man rätt att reklamera en vara inom 3 år efter köp och kräva avhjälpande eller omleverans om det är fel på varan. Fel på varan kan vara att den inte kan användas till det den är avsedd för. Enligt mig är en vagn som inte kan köras rakt fram utan att vingla felaktig, och om dragkedjorna går sönder så att sitsen inte kan fällas helt upp så är även det ett fel.

Jag rekommenderar ingen att köpa en Phil & Ted's Vibe och framförallt inte hos Babyland, av flera anledningar:
 • Framhjulen har en tendens att vobbla, och enligt mig är detta ett konstruktionsfel. Chassit är inte styvt nog att kunna dämpa vibrationer från t ex ojämnheter i vägen, som då förstärks av framhjulet och framkallar vobbel.
 • Dragkedjorna i den främre sitsen klarar inte av belastning och går sönder.
 • Bromsen är monterad mitt på handtaget, vilket verkar väldigt smart när man provar den i affären. I verkligheten är det en av de mest korkade placeringarna då man alltför lätt kommer åt den röda knappen och slår till bromsen. Detta sker gärna i situationer när det inte får hända, t ex i en rulltrappa, på ett övergångsställe eller när man ska gå av bussen.
 • Babyland har inget som helst intresse i att hjälpa sina kunder, och väljer att istället hänvisa till garantitiden, och nämner inte ens konsumentköplagen som de vet är tvingande.
Phil & Ted's Vibe är en snygg vagn. Det är inte tu tal om saken. Många är de blivande tvåbarnsföräldrar som kommit fram till oss och frågat "hur den där vagnen egentligen är". I början var vi såklart glada och stolta:
- Ja, den kostar ju en slant, men det är det värt. Smidig och snygg.
efter ett tag blev det annat ljud i skällan:
- Ja, den kostar ju en del, och den vobblar, men den är smidig.
och nu:
- Den är dyr, och vobblar och dragkedjorna ger upp. Dessutom slår bromsen till när du minst av allt vill det och Babyland hjälper dig inte om den går sönder. Köp en Urban Jungle istället!!

Många är också de som berättat om liknande problem. Vobblande hjul. Trasiga dragkedjor. Regnskydd som spricker i sömmarna. För korta selar till sitsarna.

Videoklipp med vobbel och dragkedja kommer inom kort. Någon som har liknande problem?